Kloak og vandafledning

ny kloak

Vi tilbyder autoriseret håndtering* af alle typer entrepriser inden for afløbsinstallationer og -anlæg, herunder

  • Nyanlæg af kloak og afløb
  • Reparationer af rørbrud
  • Kloakrenovering med strømpe
  • Olie og fedtudskillere
  • Omfangsdræn og faskiner
  • Nedsivningsanlæg og samletanke
  • Minirensnings anlæg, bio sandfiltre og andre løsninger i det åbne land
  • Rådgivning og kvalitetssikring
*Vores autoriserede kloakmester sikrer at love, regler og bekendtgørelser overholdes ved kloakarbejde.