Portfolio

Udstøbning af dæk over kælder på brædde forskalning